Přihlášky k odběru elektrické energie

Před zřízením nového odběrného místa nebo při potřebě navýšení spotřeby u odběratelů kategorie C a D (domácnosti a maloodběratelé) je třeba předložit u pobočky ČEZ "Žádost o připojení odběratele k distribuční soustavě NN", kterou vyplňuje pouze žadatel. Tuto žádost si můžete vyzvednout buď přímo u nejbližší pobočky ČEZ nebo u nás, kde Vám pomůžeme s jejím vyplněním


     Před uzavřením smlouvy o dodávce elektrické energie je třeba opět předložit vyplněnou "Žádost a smlouvu na dodávku elektřiny pro zákazníka kategorie C a A", kterou vyplňuje žadatel, vlastník (nebo správce) nemovitosti a oprávněná firma. Oprávněná firma na této žádosti potvrzuje, že připojený objekt z hlediska bezpečnosti vyhovuje všem ČSN (to musí být doloženo výchozí revizní zprávou) a že hlavní domovní vedení a elektroměrový rozvaděč vyhovuje připojovacím podmínkám ČEZ. U nás si opět můžete vyzvednout potřebný formulář, s jehož vyplněním Vám pomůžeme a který Vám v případě splnění všech výše jmenovaných podmínek potvrdíme.

Pro bližší informace o cenách a konkrétních nabídkách využijte naše Kontakty.

Nová nabídka

Využijte naší nové služby vyvolávání fotografií z pohodlí domova!!!

Stačí váš požadavek zaslat na níže uvedený e-mail, odkud vás zpátky informuje o tom že jsou vaše fotografie během pár minut připraveny na vyzvednutí z prodejny.

foto@elektrozaborsky.cz

Jiří Záborský