Měření osvětlenosti:

 

 

 Naše firma provádí provozní měření osvětlenosti, při kterých se zjišťuje hodnota osvětlenosti v bodech srovnávací roviny (nejčastěji vodorovné roviny ve výšce 0,85 m nad podlahou), a to jednak u nových zařízení, jednak u zařízení v běžném provozu. U nových zařízení měření slouží především ke kontrole správnosti návrhu osvětlení, u zařízení v provozu pak ke zjištění stavu osvětlovací soustavy, jejíž parametry se zhoršují díky stárnutí a znečišťování.

     K měření používáme digitální provozní luxmetr firmy Metra Blansko a.s. PU550, který je vybaven křemíkovou korigovanou fotodiodou a umožňuje měřit osvětlenost v rozsazích 20 lx, 200 lx, 2000 lx, 20 klx a 100 klx.

      Při měření je nutné dodržet několik zásad. Nové výbojky a zářivky musí být při měření provozovány nejměně100 h a žárovky nejméně 10 h. V záznamu o měření se uvádí kolik hodin celkem byly již světelné zdroje v provozu. Před každým měřením musí být světelný tok zdrojů stabilizován. Výbojové zdroje musí být před zahájením měření v provozu minimálně 20 min. Fotočlánky je třeba před měřením osvětlit po dobu 5 až 15 min přibližně stejnými hladinami osvětlenosti, jaké budou měřeny. Světelný tok se mění s teplotou okolí a proto je třeba v protokolu o měření uvést teplotu okolního vzduchu. Vzhledem k tomu, že světelný tok závisí na napájecím napětí, musí se toto při měření kontrolovat. Světelný tok také závisí na znečištění svítidel, a proto je třeba v protokolu o měření skutečný stav uvést. Umělé osvětlení je navíc vhodné měřit po setmění nebo při zatemnění oken a světlíků, aby byl vyloučen vliv denního světla.

     Měřící body se na srovnávací rovině rozmisťují v pravidelné síti v celém prostoru nebo jeho funkčně vymezené části. Není-li podle funkce prostoru či, charakteru zrakové činnosti či typu měřené veličiny stanoveno jinak, měří se obvykle v bodech vodorovné roviny ve výši 0,85 m nad podlahou, u předškolních zařízení v denních místnostech pak ve výši 0,45 m nad podlahou. Krajní řady bodů se většinou uvažují 1 m od stěn. Hustota bodů se pak volí s ohledem na geometrické rozměry tak, aby bylo dostatečně zachyceno prostorové rozložení měřené veličiny, pokud možno včetně jejího minima a maxima.

Pro bližší informace o cenách a konkrétních nabídkách využijte naše Kontakty.


 

 

 

Nová nabídka

Využijte naší nové služby vyvolávání fotografií z pohodlí domova!!!

Stačí váš požadavek zaslat na níže uvedený e-mail, odkud vás zpátky informuje o tom že jsou vaše fotografie během pár minut připraveny na vyzvednutí z prodejny.

foto@elektrozaborsky.cz

Jiří Záborský